8/5/09

Textos: tipos de texto

Un concepto clave para a reflexión lingüística é a tipoloxía textual. Desde o traballo cos diferentes tipos de textos, nos diferentes ámbitos de uso, e concretados no interminable abano de xéneros discursivos, podemos iniciar secuencias de integración na didáctica das distintas linguas.
Esta é unha presentación que utilizamos para achegarnos a estes conceptos:

No hay comentarios: