6/5/09

Textos ¿que textos?

Andamos - como temos comentado nesta bitácora - ás voltas coa posibilidade de integrar a didáctica das linguas nos centros, e na procura de elementos comúns, de aprendizaxes lingüísticas compartidas, fomos decatándonos da necesidade dun enfoque máis funcional e comunicativo das nosas aulas.
O ensino e a aprendizaxe das linguas centrado nos usos e na competencia comunicativa permítenos compartir amplos espazos que son comúns a todas as linguas curriculares.
Daquela chegamos aos textos. Porque máis aló dun achegamento ás linguas descriptivo e analítico, hai outras posibilidades, que non desbotan a reflexión gramatical, ou literaria), e que focalizan a atención na comprensión e produción de textos.
A noción de texto cobra neste enfoque didáctico un novo significado. Preparei unhas presentacións para ir analizando este e outros conceptos relacionados. Velaí a primeira, sobre o concepto de texto desde unha óptica funcional e comunicativa.
TIL
View more presentations from Paco Diaz.

Irei achegando a esta bitácora as presentacións relacionadas e quedará unha referencia ás mesmas na barra dereita.

No hay comentarios: